Top Definition
Multi deodorant-resistant strain of B.O.
> panlima sa spectrum ng body odor
1. amoy ulo/araw/anit
2. amoy kulob (damit na di nabanlawan ng husto, isinuot, at nababad sa pawis
3. amoy karne/maasim/batok ng matabang bata na kakalaro lang ng "pepsi-7-up"
4. amoy putok- nakaligo ngunit nakalimutan mag lagay ng jodoran
5. amoy anghit- sanhi ng di pagligo nang mahigit isang araw; nakakahilo;mahapdi sa ilong; halos malasahan;gumuguhit sa lalamunan; nak awt ang dating.
6. amoy tae ang pawis- puta,mhen, this is true! Dont do this at home... may kaklase ako nung hi school na ganito!
hoy joy, ang tindi na ng anghit mo, mag bimpo ka nga!
by bulni,MD November 02, 2004
mas mabahong b.o. kaysa putok

second level of body odor following "putok", stinkier than "putok"
may anghit si manyoyo, ambaho nya

manyoyo has anghit, he reeks
by iskarnorst October 27, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×