Top Definition
Like Damnit in english.
Tering het is koud!
(*Damnit, it's so cold!*)
by Joey Gernaat March 10, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
Tering, de
woord van hollandse makelij, dat veronderstel ik ten minste
kan zowel een scheldwoord als een ziekte zijn (aangezien het een hollands woord is)
word ook vaak gebruikt om een situatie te beschrijven
krijg dan toch de stinktering ja
kapotlauwe teringtyfusjoden
rot dan op teringslet
wat een teringweertje is dit seg!
by Niki February 05, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug