look up any word, like pussy:
 
1.
Tagalog slang for stupid, idiot.

Another word for Tukmol.
Ang upper management sa opisina ay isang damakmak na mga tamulmol.
by stonedstrangeboy April 05, 2010