look up any word, like columbusing:
 
1.
Afrikaans slang for diarrhea.
Die arme bliksem het huistoe gegaan want sy spuitpoep het veroorsaak dat hy in sy broek gekak het.
by Jeunj_au December 14, 2010