look up any word, like sex:
 
1.
Is the epitome of the 21st century pamintang bakla, or klosetang beki.
Junior ano ba, wag ka ngang malamyang kumilos. Para ka namang Sir Lawrence Agustin!
by qwopasdf December 11, 2010