Top Definition
Lille kløft på hagespissen. Enkelte vandskabninger har to kløfte, hvilket betegnes dobbeltdusen.

En på sinkadusen refererer altså til et slag til hagen på en mand med én kløft.
Fik du ikke en lussing i går? Nej jeg fik en på sinkadusen!
by blokolofg March 29, 2010
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×