Top definition
Lille kløft på hagespissen. Enkelte vandskabninger har to kløfte, hvilket betegnes dobbeltdusen.

En på singadusen refererer altså til et slag til hagen på en mand med én kløft.
Fik du ikke en lussing i går? Nej jeg fik en på singadusen!
by sldfjldkjf March 29, 2010
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug