look up any word, like ratchet:
 
1.
A girl who dresses up nice
O geeeeeeeeeeeeed watch dat saga girl dey shes looking fine.
by TriniXknight March 12, 2009