Top Definition
S W H= Swedish Hooligans
En lite huligan firma som startades 2007 tillsammans med FGO som nu inte finns längre efter polisen, men SWH startades av två killar från okända platser som har via sina kontakter lyckats på några månader fått in okänt antal personer som är professionella så kallat kriminella huliganer. SWH ”jobbar” med att bli hyrda av folk att slås för dom eller att göra andra typ av ”saker” dom hjälper folk som har problem med andra kriminella ”gäng”. SWH-Swedish Hooligans
by Götalands län February 27, 2008
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×