Subscribe English
look up any word, like bae:
 
1.
Tagalog slang for idiot.
Ang top management sa opisina ay mga pinanganak na pulpol.
by stonedstrangeboy May 25, 2011
0 2