Top definition
Din hija ewfemiżmu tal-espressjoni vulgari "f'għoxx ommok". Din l-espressjoni tiġi bżonnjuża għax turi xi trid tgħid, billi ma tużax kliem oxxen, imma tuża l-istat kostrutt billi tgħid il-moxt (pettne/comb) ta' ommok.

"Moxt ommok" tista' tintuża f'kull pronom mehmuż, skont il-kuntest.

Jistgħu jintużaw nomi differenti minflok moxt, eż: broxk, jew xatt. Broxk ommok, xatt ommok.
A: Ibgħatli l-esej tal-Malti
B: Moxt ommok nibgħatlek, agħmilha int jekk trid

A: Taf li qas daħħalni għax dħalt għaxar minuti tard? Moxt ommu!
by in-nomjagħmelnomnom March 23, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug