Top Definition
En særlig frisure man får efter at have sovet. Håret krøller eller stritter i mærkværdige retninger, fordi man i løbet af natten har ligget uroligt oven på håret mens man har svedt. Kan være svært at slippe af med uden et bad.
Karsten havde stadig morgenhår til langt oppe på dagen, men det var jo også weekend.
#morgenhår #bad hair day #dårlig hårdag #morgen hår #hår #frisure
by Alfenhose October 21, 2013
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×