Top definition
En særlig frisure man får efter at have sovet. Håret krøller eller stritter i mærkværdige retninger, fordi man i løbet af natten har ligget uroligt oven på håret mens man har svedt. Kan være svært at slippe af med uden et bad.
Karsten havde stadig morgenhår til langt oppe på dagen, men det var jo også weekend.
by Alfenhose October 21, 2013
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug