look up any word, like cunt:
 
1.
My dude.
Oh worddd, Tom Meade mah duu.
by Tom Meade September 05, 2008

Words related to Mah Duu

ma du dude duu ma duu mah mah doo my worddd ya du