Subscribe English
look up any word, like yeet:
 
1.
a way to express deep emotions no matter what the situation happy, sad, angry
o my god my boyfriend cheated on me MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
by smoffie April 20, 2006
4 25

Words related to MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER:

angry excited happy merf sad