look up any word, like sex:
 
2.
ant
by Anonymous August 17, 2003
6 4

Words related to Langgam

filipino genzel tagalog kilig love sweet visaya visayan
 
1.
Filipino-Visayan word for a bird.

Filipino-Tagalog word for an ant (as defined previously.)
Visaya Tan-awa ang langgam! - Look at the bird!

Tagalog Tingnan mo ang langgam! - Look at the ant.
by ronskee September 20, 2004
5 2