look up any word, like kappa:
 
1.
Food, Sustainance, Chow, Ration, Fare
Teka lang muna, gutom na ko, buy muna me ng lafang.
by xxrimshotxx April 15, 2009

Words related to Lafang

chicha kain lafud pagkain