look up any word, like the eiffel tower:
 
1.
no chance of succeeding; geen kans van slagen.

Often used by adolescents from The Netherlands, especially in the area Arnhem/Nijmegen; Vaak gebruikt door adolescenten uit Nederland, vooral in de regio Arnhem/Nijmegen
BlackBoard HANgplek topics are/zijn kansloos.
by JanSjit March 10, 2004

Words related to Kansloos

grapjas