Top definition
The holy place for bodybuilders. No pencil necks from Pakkotoisto are allowed there.
Haukkaa ja penaa ihan vitusti! Sustaa ja decaa palautteluun ja jalkoja ei sitten treenata!
by jippiin bodari April 14, 2004
Mug icon

Cleveland Steamer Plush

The vengeful act of crapping on a lover's chest while they sleep.

Buy the plush