Top Definition
HTX
Houston, Texas

The 4th largest city in the US.
Nobody does it like we do it in HTX!

Those HTX boys don't play.
by JNSTY March 15, 2010
HTX
Højre teknisk eksamen aka. Det tekniske gymnasium.

Til dig, som trak nitten i folkeskolen og fik en lort lærer i tysk, fransk, engelsk, historie eller et af de mange andre humanistiske fag vores system insisterer på vi lærer.
Læn dig bare tilbage og nyd tre års uddannelse uden oldtidskundskab eller spansk med massere af spænende naturvidenskablige fag som enligt bare forbereder dig til at blive ingeniør fordi vores samfund ikke ville fungere uden.
Min ven studerer på HTX i Lyngby.
by Garokus April 14, 2016
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×