Top Definition
1. Osoba chodząca do gimnazjum
2. Osoba zachowująca się jak gimnazjalista na forach internetowych, często idiota/słaby troll
1. Weekendami parki są pełne gimbusów pijących piwo i słuchających hip-hopu.
2. Nie shitpostuj gimbusie, to nie wykop.
by zelll October 21, 2013
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×