look up any word, like cunt:
 
1.
………………………..___________________________
……………………../”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
…………………../”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
…………………..|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
…………………..|::::::::,-~* · · · ~-. . ·¯¯`\,::::::::::::::::::::::::::\
………………….(::::::,·” . . . . . . . . . . . . . .”`~* . . \:::::::::::::::\
…………………./:::::/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”\:::::::::::::((
………………….|:::::| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\::::::::::::::|
…………………/::::::|,,,,,__ . . . . . . . . . _,,-~*¯`~· . .\:::::::::::::|
…………………(::::::|,-~--,,,\ . . . . . . . /_,-~*¯¯¯\,\ . .\:::::::::::::`)
…………………\::::::| . .,-~ ·-,\ . . . . /¯ .,-` ¯¯*, . . . . . \::::::::::::/
………………….\:::::| . .’-,,,-~`\ . . . | .\ ‘*~---~* . . . . . .\ . .__::|
…………………..\::::| . . . . . . ./ . . .| . , . . . . . . . . . . . . \ ./-, | /
…………………….\:| . . . . . . / . . . . . .*\ . . . . . . . . . . . \:/_)/ |
……………………...\ . . . . . /’-,_ . . _,,-* .\ . . . . . . . . . .| . . ./
……………………....\ . . . . / . . .’~*’ . . . . . \, . . . . . . . . |---*
……………………….\ . . . .| . ,-~----~--,,_ . .\ . . . . . . . . ‘/*
………………………...\ . . . . .| (\ |¯|¯|¯|’~,*, .| . . . . . . /
………………………….\ . . . . \ . . (‘*~*’ ¯’* / . . . . . . ./
....................……........\ . . . \ \¯|¯|¯|¯|*’/ / . . . . . . /’
…………………………….\. . . ¯~--------~*’ . . . . .,,/
.......................................\,_ . . . . . . . . . . . .,-~*
..............................….………*~---------------~*

KHAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAN!!!!!!
mr lunn he's is not a male confirmed by zenab bibi
by TIND U NUTTER May 07, 2004
 
2.
a LANLESS chotha haramy NIGGER who thinks he's big time u know wat he's gonna die big time
faisal khan from SHS a gay kusara (transexual bitch)
by TIND U NUTTER May 07, 2004