Top Definition
Ungur drengur sem lítur út eins og róni með eitthvað skegg og þannig stöff.
"Er þetta róni?" "Nei, þetta er bara Ernir"
by hæernir December 17, 2013
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×