look up any word, like usuratonkachi:
 
1.
French for Hello lovely.
Boy:Bonjour Joli
Girl:Bonjour!
by Kailya February 02, 2008

Words related to Bonjour Joli

beautiful bonjour hello joli lovely