Top definition
Bjørn: Hej, hva så piger, jeg hedder Bjørn Bo Nielsen, og er rigtig klam.

Pige 1: Gå væk kæmpe luder

Pige 2: Add det er ham kæmpe luderen, der hele tiden sover!!

Pige 3: Ja han er godt nok ulækker og beskidt!

Pige 2: Føj!

Pige 5: Hvor er pige 4?
by silwerproductions July 30, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug