Top Definition
Kæmpe Luder
Bjørn: Hej, hva så piger, jeg hedder Bjørn Bo Nielsen, og er rigtig klam.

Pige 1: Gå væk kæmpe luder

Pige 2: Add det er ham kæmpe luderen, der hele tiden sover!!

Pige 3: Ja han er godt nok ulækker og beskidt!

Pige 2: Føj!

Pige 5: Hvor er pige 4?
by silwerproductions July 30, 2011

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×