Top definition
Birgir-Hrafn er samheiti yfir "allt sem er samkynhneigt". Birgir Hrafn er einnig þekkt orðatiltæki sem merkir að vera fáránlega mikill hommi. Nafnið Birgir Hrafn má eingöngu skýra þau börn sem eru frekar ófríð og vilja stunda kynlíf með fólki af sama kyni. Birgir-Hrafn er einnig vel þekkt lýsingarorð og notað til þess að lýsa samkynhneigð á háu stigi.
ohh þú ert svo mikill Birgir Hrafn
by hommastrumpur April 20, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug