Top definition
kani si alta... ga poyo ni sa bahada dapit sa lechon nga lami sa malaybalay bukidnon...soko cya coz dili man gawas iya foto sa friendster...ambot unsay nahitabo. ingun cya illegal daw..
the bataan nuclear power plant has 300000000 Alt.D power(alta Damasco unit for super nova explotion to the 10th power) alt i hope dli ka maka sikmah ug anak ani nga difinition.
by ngokngok October 05, 2004
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug