look up any word, like donkey punch:
 
1.
(คำแสลง) เด็กผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับเด็กแว้น มักมีอายุไม่ถึง 18 ปี ชอบทำตัวแก่แดด แก่แรด และส่วนมากจะท้องในวัยเรียน
ดูอีสก๊อยนางนั้นดิ แม่งแด่งตัวยังกับกะหรี่ (ดูที่ เด็กแว้น)