look up any word, like hipster:
 
1.
مصطلح عراقي اختصار لكلمة بلاع العيورة التي تتجرم للفصحة وتكون من يدخل القضيب بفمه
علي عدنان بلاع، كل ما يشوت يكول
by ابن اوادم October 21, 2013