Gothic death to goth vs. emo vs. chav vs. detroit ghetto