look up any word, like the eiffel tower:

8 definitions by orgy boys

 
8.
to cum/ spew out sperm/seamen in a girls bush
aww aww ya ya hey hey hey its fat ass hole cum children cum plz plz no no YA!! ya ya its mikl ijacula help it hurts o o o its a boner ya aww my eye
by orgy boys January 07, 2005