look up any word, like lemonparty:

1 definition by niggaaaaaaaa

 
1.
slang term for marijuana
Cassie said, " Yo niggas lets go smoke dat wampum and get high as a mothafucka."
by niggaaaaaaaa July 20, 2008