look up any word, like thot:

1 definition by mike judz

 
1.
to smoke or a marijuana
-yo u got some judzz homie
-yo im judzzing right now
by mike judz September 03, 2006