look up any word, like sapiosexual:

1 definition by meeeeeeeeeee123

 
1.
fucking sexy ass black chick with a tight ass vagina and a fat ass
everyone got in line to fuck cyndrina
by meeeeeeeeeee123 October 09, 2011
2 0