look up any word, like sex:

1 definition by lovvvvvvvvvvvvvvvvvvvve

 
1.
It is on august 10th. Be sure to celebrate.
Find a girl with a fupa and fuck her 10 times. This is why its fupa day.
by lovvvvvvvvvvvvvvvvvvvve December 05, 2009
5 4