1 definition by ken christian

Top Definition
En person som blir kåt av å se mindre smarte mennesker utføre mindre smarte handlinger......
åh,der går Ken og stian og borgar og aleksander, nå må jeg hjem og onanere
by ken christian January 19, 2004
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×