look up any word, like jamflex:

1 definition by dottttttttttttttttttt

 
1.
TLF
tight little fanny.
peter mcgee loves TLF
by dottttttttttttttttttt May 02, 2009