look up any word, like hipster:

1 definition by charlieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 
1.
Bitch who is a a cunt
look over there, Thats Rachel, Shes a proper Cuntbitch
by charlieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee December 25, 2008