look up any word, like fleek:

1 definition by charlieeeeeeeeeeee

 
1.
a weird creeper
Dude! He's so creepy!

yea i know! he's charlie
by charlieeeeeeeeeeee November 12, 2009