look up any word, like sex:

1 definition by alexwb

 
1.
Norwegian version of ROFL (Rolling on the floor laughing)
RPGOL means "Ruller på gulvet og ler" in Norwegian.
RPGOL, sjekk ut dette!
=ROFL, check this!
by alexwb April 12, 2010
1 8