1 definition by TAB--->

Top Definition
Spanish For Strategy
Naslov pove vse! Še enkrat vsi vabljeni na Strategije! Tim James na željo nekaterih uporabnikov sem dodal Strategije kanal! Obišèite ga in upam da bo postal karseda popularen!!
by TAB---> November 25, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug