look up any word, like cunt:

2 definitions by Mista Gatherz

 
1.
A PimP ass Mofo
Mackin Dem Bitches
Pimp Fo reel
YEA
Dat muthafucka iz a gatherz
by Mista Gatherz January 22, 2004
 
2.
A lil short ass muthafuckan Beotch
lil geoffrey has no goins
by Mista Gatherz January 22, 2004