Subscribe English
look up any word, like sapiosexual:

2 definitions by Macmac

 
1.
egg, testicles

bayag
Napaungol si Aldrin ng sapuin ni Cindy ang dalawa niyang itlog at lamukusin.

Aldrin moaned when Cindy cupped his itlogs and squeezed them.
by Macmac September 16, 2007
17 6
 
2.
Dalawang hugis itlog na nakabitin sa ilalim ng titi.

Two egg-shaped part of a male body just hang under the penis.
Napangiwi si Willy nang walang anu-ano ay pinitik ni Ric ang kanyang bayag.
by macmac August 26, 2007
36 25