look up any word, like smh:

1 definition by Lizzieeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 
1.
an amazing last name of a wonderful set of people.
omg! there are the jaureguis!
by Lizzieeeeeeeeeeeeeeeeeeee April 06, 2009