4 definitions by Kostas Tsampikas

the cock in Romanian
joaca mai frumos în pula mea..
by Kostas Tsampikas November 09, 2003
Pani gia ton katharismo tou mouniou tis ginaikas.
Ton pairneis apo ton kolo, mounopano tou kerata
by Kostas Tsampikas November 09, 2003
to spiri pou prokiptei apo tin polli agamisia...
ti petagesai san kavlospiro re malaka?
by Kostas Tsampikas November 09, 2003
xexeilomeno
mori xirise kai ligo to xeskismeno vromomouni sou..
by Kostas Tsampikas November 09, 2003

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×