look up any word, like smh:

1 definition by Harkekark

 
1.
RPGOL is the Norwegian word for ROFL.

Ruller På Gulvet Og Ler = Rolling On the Floor Laughing.
<Norwegian1>: Det var ein gong to tomatar som gjekk over ein veg, so vart den eine påkøyrd! So sa den andre "Kom igjenn ketsjup!"
<Norwegian2>: RPGOL! =D=D=D=D
/
<Norwegian1>: Once two tomatoes went over the road, then one was ran over so the other said "Come on, Ketchup!"
<Norwegian2>: ROFL! =D=D=D=D
by Harkekark March 18, 2010