look up any word, like lemonparty:

1 definition by HOTPOCKETMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 
1.
PACO an organisation meaning pooty ass cunt orgie
paco is slang for hotpocket
by HOTPOCKETMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE October 20, 2010