look up any word, like colorful friendship:

1 definition by Daveeeeeeeeeeeeeeee Glover

 
1.
Gramps: A walking Jackass.
Hey im Gramps Chris, No more morning buts with dionne
by Daveeeeeeeeeeeeeeee Glover September 18, 2007
1 2