look up any word, like thot:

1 definition by Clad

 
1.
isang guhit na napapaligiran ng mga buhok, paboritong dilaan at pasukin ng mga lalaki
didilaan ko yang pekpek mo pag di ka tumigil!
by Clad October 30, 2003