look up any word, like ratchet:

1 definition by Ayeeeeeeeeeeeeeeee Yoooooooooo

 
1.
fuck the free world
8-Mile includes the phrase ftfw
by Ayeeeeeeeeeeeeeeee Yoooooooooo April 18, 2011