1 definition by 123JSAD23

Top Definition
når en mann kvæler offeret sitt kun med hjelp av kodda
person1 : Den jævla priesten ninja loota en strength ring og leava!

person2 : For en jævel! vi finner adressen hans koddekvæler han ihjel!

person3 : YESS!! endelig noe koddekvæling på g
by 123JSAD23 March 30, 2011

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug